Víte, proč se nejvyšší hora světa jmenuje Everest a proč se Mount McKinley přejmenoval na Denali? A kde se vzal název Krkonoše. O tom, jak hory a pohoří přicházejí ke svým jménům, jsme se rozepsali níže.

Kdo o pojmenování rozhoduje

Ke svým názvům hory přicházejí různě. V Americe v roce 1980 vznikl BGN (Board on Geographic Names), což je komise fungující dodnes. V současné době tato organizace názvy sama nevymýšlí, ale pouze přijímá a schvaluje. V naší domovině řada pojmenování vznikla ze staroslovanských nebo indoevropských slov, která se začala překládat a postupně vešla v obecně známou platnost.

Návrhy a několikrát změněná pojmenování

Nejvyšší hora Severní Ameriky byla dlouho známá jako Mount McKinley. Věděli jste však, že domorodci ji celá staletí nazývají Denali a v době ruské správy Aljašky se hoře říkalo Bolšja Gora? Od roku 2015 je oficiální název stanoven podle domorodého Denali. Název Mount McKinley byl od roku 1896 po celých 60 let brán jako oficiální a odkazuje na tehdejšího budoucího prezidenta Williama McKinleyho.

Nejvyšší hora světa Mount Everest nese hned několik jmen. Okolní národy ji totiž nazývají podle svého jazyka. Setkat se tedy můžete s pojmenováním Džomolangama, Deodunga, Segarmátha a další. S univerzálním názvem přišel Andrew Waugh, jenž změřil výšku hory, a navrhnul, aby se jmenovala podle britského průzkumníka George Everesta.

Názvy hor v České republice

Za nejvyšší české hory se považují Krkonoše. Tímto pojmenováním se původně označovaly jen dva vrcholky, ale později název přešel na celé pohoří.  Jméno má nejasný původ, který sahá buď do staroslovanštiny nebo indoevropštiny. Staroslovanské slovo „krak“ označuje kosodřevinu a v přeneseném slova smyslu jej tedy můžeme přeložit jako hory, které nosí kosodřevinové porosty. Indoevropština však název překládá jako kamenitá úbočí.

O něco jednodušší je pojmenování Jizerských hor, jež svůj název nesou podle řeky Jizery, která zde pramení. Stejně tak je tomu s Orlickými horami, které svůj název dostaly podle řeky Orlice.

Lužické hory jsou nízké, ale plné krásné přírody. Díky luhům, loukám s močály a lužním lesům si tyto hory svůj název nesou již od raného středověku. Název Krušných hor je odvozen od staročeského slova „krušec“, což byla hrouda nerostu, rudy. Jedná se o překlad z německého „Erzgebirge“, což je Rudné pohoří. Název Krušné hory se vžil až v 16. století. Dříve se označovaly franským slovem „Fergunna“ neboli Horstvo či starosaským „Mirihwidu“ neboli Temný les. V raném středověku byly Čechy označovány jako Vyšehory.

Názvy hor a pohoří s sebou nesou zajímavou historii. Pokud se i vy letos chystáte podniknout výšlap na některé ze světových nebo českých pohoří, nezapomeňte se vyzbrojit kvalitní obuví a pohodlným funkčním oblečením a hlavně vyražte na cesty bez zbytečností.